Yellow Potato

Papa Criolla
14 oz. 2lbs.

Ingredients